ﭼﻄﻮﺭ پیوست ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺟﻴﻤﻴﻞ را با سرعت ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺫﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﻢ؟

ﭼﻄﻮﺭ پیوست ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺟﻴﻤﻴﻞ را با سرعت ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺫﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﻢ؟

ﭘﻴﺶ از شروع به کار سرویس ابری گوگل درایو، می‌توانستیم پیوست ایمیل‌های ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ Google Docs ذخیره ﮐﻨﻴﻢ. ﺍﻣﺎ ﭘﺲ از تبدیل Google Docs به گوگل درایو، ﮔﺰﻳﻨﻪ ذخیره فایل در Google Docs ﺣﺬﻑ ﺷﺪ و ذخیره پیوست ﻓﺎﻳﻠ‌ﻬﺎﯼ ﺍﻳﻤﻴﻠﯽ‌ﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺑﺮﯼ گوگل کمی ﺩﺷﻮﺍﺭ گردید. ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮﺩ؟

google-drive

ﺍﮔﺮ جیمیل ﺍﻣﮑﺎﻥ ذخیره سریع فایل‌های پیوست در Google Docs ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Gmail attachments to Drive ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮐﺮﻭﻡ ﻣﺸﮑﻞ خود ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

google drive

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ جیمیل ﺧﺎﺭﺝ شده و دوباره ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﺪ. حالا ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﻧﺼﺐ شده و ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ پیوست‌ ایمیل‌ها، ﻋﻨﻮﺍﻥ Save To Drive وجود خواهد داشت.

google drive

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﻳﺎ ﺩﺭﺩﺳﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ و ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ و ﺳﺒﮑﯽ، ﮐﺎﺭﺍﻳﯽ فوق العاده خوبی ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻫﺪﻳﻪ میﮐﻨﺪ.

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ کرده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍز ذخیره ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ فایل‌ها ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺑﺮﯼ، ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ. ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ ذخیره ﻓﺎﻳﻞ‌ﻫﺎﯼ دلخواه ﺩﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺑﺮﯼ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ بوده باشد.

 

google drive

منبع: zoomit.ir

نویسنده: حسین ملک محمدی

دیدگاهتان را بنویسید

قالب جوملا | جومپلیت | دانلود قالب رایگان جوملا و فروشگاه قالب جوملا

جومپلیت ، مرکز دانلود قالب جوملا و ارائه دهنده قالب رایگان جوملا ، قالب جوملا 2.5 و قالب فارسی جوملا است.

joomplate [@] gmail.com

ورود کاربران

بازيابي رمز عبور!